18 มิย. 2562 เวลา น..

login
เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561(ดาวโหลดแบบคำขอกู้ได้ที่หน้าดาวโหลด)

เปิดให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผล เริ่ม 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561 กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลของปี 2560 รวมกับร้อยละ 5 ของเงินดอกเบี้ยที่จ่ายมาในปี 2561 ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 

thumbnail