14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย รายละเอียดตามประกาศแนบ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2565 ในเวลาทำการ

thumbnail