25 กย. 2565 เวลา น..

X-Close
เปิดให้กู้ลดหนี้ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.80% ส่งชำระไม่เกิน 150 งวด เริ่ม 1 เมษายน 2564 นี้เป็นต้นไป