01 ธค. 2563 เวลา น..

login
รับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี นับตามปีปฏิทิน

เปิดรับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี นับตามปีปฏิทิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ค่าสมัคร 7,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

thumbnail