14 เมย. 2564 เวลา น..

login
ทอดผ้าป่าประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถพระเจ้า 5 พระองค์

ณ วัดสิริจันทาราม (วัดแม่แมม) ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พร้อมทั้งทำบุญพระพรหมและศาลเจ้าที่ในคราวเดียวกัน 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail