14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ทอดผ้าป่าประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระอุโบสถพระเจ้า 5 พระองค์

ณ วัดสิริจันทาราม (วัดแม่แมม) ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พร้อมทั้งทำบุญพระพรหมและศาลเจ้าที่ในคราวเดียวกัน 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail