14 เมย. 2564 เวลา น..

login
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ถ่ายทอดสดผ่าน facebook) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail